Beloningsbeleid


Inleiding
Binnen Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. (hierna te noemen NNVS) onderdeel van de Voogd & Voogd Group B.V., streven we een transparant beloningsbeleid na. Hierin staat de kwaliteit van de bediening van onze klanten centraal. Daarnaast is het beloningsbeleid gericht op het aantrekken en behouden van goede en gekwalificeerde medewerkers.

Klantbelang
Onze kernwaarden zijn klantgerichtheid, integriteit en verantwoordelijkheid. Binnen NNVS staat het klantbelang voorop. Onze manier van belonen heeft tot doel het succesvol presteren en samenwerken van medewerkers en teams met een maximale focus op de klant. Dit doen we door middel van SMILE werken. SMILE staat voor de volgende waarden:

 

  • = Stel de klant voorop
  • = Maak het verschil
  • = Ik beslis
  • = Leef je in
  • = Enjoy
     

Medewerkers worden in hun dagelijkse functioneren, houding en gedrag gecoacht door de leidinggevende en collega’s, waarbij er op positieve wijze feedback wordt gegeven en ontvangen.

Beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid heeft tot doel het gewenste gedrag en ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren en waardevolle en gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden. In functieprofielen is vastgelegd wat we van onze medewerkers verwachten en welke kennis, opleidingen, vaardigheden en competenties hiervoor nodig zijn. De bevoegdheden van de medewerker zijn afgestemd op de functie, kennis, ervaring en kwalificaties van de medewerker. Aan de functies zijn salarisschalen gekoppeld die een minimum en maximum hebben. Deze salarisschalen vormen samen het salarishuis. Inschaling van medewerkers gebeurt op basis van de functie, ervaring, afgeronde opleidingen en relevante kennis.

De financiële beloning van medewerkers bestaat primair uit een vast salaris (12 maand salarissen), 8% vakantietoeslag en een 13e maand. Er worden doelstellingen geformuleerd waarin het klantbelang voorop staat. Hierbij worden medewerkers gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling, het up-to-date houden van hun vakkennis en in SMILE werken. At target is hierbij de norm.

Binnen de huidige systematiek kan hiermee een jaarlijkse verhoging van het vaste salaris worden verdiend van 0% - 4%, waarbij at target 2,5% de norm is, dit totdat het maximum van de salarisschaal waarin men is ingedeeld, is bereikt.

In 2019 is er naast de vaste beloning binnen de huidige systematiek nog een beperkte variabele beloning te verdienen van 0 - 5% van het 12 maandsalaris waarbij 3,5% at target is. In 2020 is er geen variabele beloning meer van kracht.

Voor wie geldt het beheerst beloningsbeleid van NNVS?
Alle medewerkers van NNVS en alle ingehuurde natuurlijke personen vallen onder het Beheerst beloningsbeleid van NNVS.

Risicobeheersing
In het kader van de zorgvuldige klantbehandeling zijn mogelijke risico’s in kaart gebracht en waar nodig zijn beheersmaatregelen getroffen. Zo vinden er zowel binnen de teams als vanuit team Risk & Compliance periodiek kwaliteitscontroles en audits plaats op processen en uitgevoerde werkzaamheden waarbij tevens naar het gedrag van medewerkers wordt gekeken.

In het proces van werving van nieuwe medewerkers wordt er niet alleen geselecteerd op kennis, ervaring en opleidingen maar wordt er vooral gekeken of de kandidaat past in onze organisatie cultuur waarin de klant centraal staat en er SMILE wordt samengewerkt. Daarnaast vindt er een integriteitstoets plaats.

HR bewaakt dat het beloningsbeleid blijft aansluiten bij de wijze waarop NNVS haar klanten wil bedienen en dat medewerkers voldoende gestimuleerd blijven in het gewenste gedrag en SMILE werken